outdoor

marketing i PR

Spot reklamowy Polonii Nysa

Agencja WOJART na zlecenie Klubu Sportowego Polonia Nysa nagrała trzydziestosekundowy spot reklamowy, jako wprowadzenie do prezentacji Klubu. Spot został nagrany w Nysie na Opolszczyźnie z udziałem dzieci, wychowanków klubu piłkarskiego. Z ponad dwóch godzin nagrań filmowych wybrane zostały migawki, które posłużyły za materiał. Nagranie i montaż wykonał Piotr Radziemski. Spot można zobaczyć na kanele YouTube.

Wybory samorządowe 2010. Kampania wyborcza.

Jedna z pierwszych realizacji z zakresu marketingu politycznego pod szyldem nowej firmy. Prezentujemy tutaj materiał tylko jednego z kilku kandydatów, z którymi współpracowaliśmy bądź nadal współpracujemy. Marketing polityczny to dość specyficzna branża, nie zawsze z każdym klientem podejmujemy współpracę.

Realizacja kampanii wyborczej w przypadku każdego z kandydatów obejmowała:
- analiza szans kandydata – analiza otoczenia;
- analiza potencjalnych grup docelowych;
- opracowanie strategii kampanii wyborczej;
- przygotowanie budżetu wyborczego;
- budowa sztabu wyborczego i pozyskanie wolontariuszy;
- opracowanie przebiegu realizacji kampanii – harmonogram kampanii i prac sztabu wyborczego;
- przygotowanie graficzne i merytoryczne materiałów kampanii;
- opracowanie (w niektórych przypadkach obsługa) kampanii w środkach masowego przekazu: telewizja, radio, prasa, Internet;
- obsługa kampanii w serwisach społecznościowych;
- przygotowanie konferencji prasowych.

Materiały graficzne wykonał Paweł Biernacki (grafik i designer)
Zdjęcia wykonała Justyna Łucja Bień